Grunderna i kalendern

Dra full nytta av kalenderns interface

Mary avatar
Skrivet av Mary
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kalendern är hjärtat i Playtomic Manager, sektionen där du kan se en sammanfattning av beläggningen på din klubb under en specifik dag 📊

Du kan filtrera beroende på sport eller bantyp.

Här kan du hitta olika exempel på vad du kan göra i det här avsnittet:

 • Lägg till en ny reservation

 • Avboka en befintlig bokning

 • Bekräfta betalningar för befintliga användare eller gäster

 • Registrera en ny användare i en reservation

 • Uppdatera interna anteckningar för att kunna ge korrekt information till kolleger.

Klubbar kan också tilldela en specifik färg till reservationer (enligt status)

 • Betald

 • Delvis betald

 • Obetald

 • Återkommande bokning betalas

 • Återkommande reservation obetald

 • Onlinebokning

 • Liga

 • Lektioner

 • Användare (i det här fallet kan du bara välja en registrerad användare som är tillgänglig i din kundbas)

Färger kan ställas in i inställningar genom att klicka på klubb och sedan på den tredje fliken som heter kalender.

Slutligen är det möjligt att från inställningar - klubb - kalender aktivera ytterligare en funktion som heter övriga. Tryck på rutan för att aktivera. ✅

Med denna funktion kan du se den grundläggande informationen för en specifik reservation som visas i kalendern genom att bara flytta musen eller pekaren ovanför den. Ett exempel finns i följande bild nedan, där vi har en reservation som väntar på betalning och kategoriserad som obetald.💰

Fick du svar på din fråga?