Alla samlingar
Kalender och bokningar
Kalender: dagar och filter
Kalender: dagar och filter

Dra full nytta av kalenderns olika funktioner

Mary avatar
Skrivet av Mary
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kalendern är kärnan i Playtomic Manager. Det är här du kan få en tydlig överblick över hur många bokningar som ska hanteras under dagen, och vilka banor eller timmar som behöver ett extra lyft från specifika aktiviteter som utförs av din klubb.

Kalendern kommer att se ut som bilden ovan och i det övre högra hörnet ser du två ikoner:

  • Datum/dag

  • Filter

Ikonen för datum/dag är där du kan välja vilket datum du vill titta på:

Ikonerna 1 och 2, som visas ovan, låter dig flytta från en dag till föregående eller nästa, medan ikonerna 3 och 4 är användbara för att titta på samma dag i föregående eller nästa vecka.

Ikonen för filter som visas ovan hjälper dig att visa reservationer för vald sport: padel, tennis, fotboll etc. Visar även vad för typ av bana: dubbel, singel, utomhus eller inomhus.

Fick du svar på din fråga?