Alla samlingar
Inställningar för din klubb och dina banor
Så här integrerar och konfigurerar du din hårvara med Playtomic Manager
Så här integrerar och konfigurerar du din hårvara med Playtomic Manager

Hur du kan konfigurera din hårdvara från början eller lägga till nya banor till din nuvarande integration

Ashlee avatar
Skrivet av Ashlee
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Oavsett om du installerar den för första gången eller om du har en ny bana som du behöver lägga till i din nuvarande konfiguration, är stegen de samma ⬇️

❗Innan du börjar måste du vara PÅ PLATS på din klubb och se till att ha API-token redo (erhållen från din leverantör)❗

Steg för att integrera din hårdvara med Playtomic Manager

 1. Navigera till menyn Inställningar och sedan Integrationer.  🚨Om du redan har hårdvara konfigurerad och du vill lägga till en ny bana i konfigurationen, välj den integration du har och ta bort från det övre högra hörnet och fortsätt med nästa steg.

 2. Gå till fliken Anslut Ny och välj din valda leverantör. I integrationsguiden kopierar du och klistrar in din API-token i det tomma fältet och klickar på Nästa.

 3. Du kan nu ansluta banora med den information som din leverantör har konfigurerat. Använd rullgardinsmenyn för att ansluta dina banor till var och en av leverantörernas banor.  🚨Om du inte har belysning utan bara en knappsats för dörren kan du hoppa över det här steget🚨

 4. Du måste nu verifiera anslutningen med lamporna. Klicka en i taget på varje "tänd"-knapp och kontrollera om lamporna har tänds. Om de tänds, markera rutan som klar och fortsätt med resten av banorna.

  🚨Om du inte har en knappsats utan bara belysning kan du hoppa över det här steget🚨

 5. Nu måste du skapa en 4-siffrig kod för att para ihop banan med den installerade knappsatsen. Ange en valfri kod och klicka på Skicka. Gå till knappsatsen och se om koden öppnar dörren. Om så är fallet markerar du rutan som klar, fortsätter med resten av banorna och klickar på Nästa.

 6. Ange nu de regler som gäller för alla åtkomstkoder i din anläggning. Ange hur lång tid före och efter koderna som ska vara aktiva. När du är klar klickar du på Nästa.

 7. Gör likadant med undantag för belysningskontrollen. Ställ in hur lång tid innan bokningen börjar och hur lång tid efter att den slutar du vill att lamporna ska vara tända och klicka sedan på Nästa.

Gratulerar! Din integration är nu slutförd!

Fick du svar på din fråga?