Alla samlingar
Kalender och bokningar
Bokningsregler: Fasta & Flexibla
Bokningsregler: Fasta & Flexibla

Den här artikeln förklarar hur du skapar tillgängliga bokningsbara tider i Playtomic-Appen.

Giulio avatar
Skrivet av Giulio
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den här artikeln förklarar hur du skapar tillgängliga bokningsbara tider i Playtomic-Appen. Vi går igenom vanligt ställda frågor för att förstå hur det fungerar i en sammanfattad förklaring på hur du enklast ställer in dina bokningsregler.

Här kan du hitta information om hur reglerna för bokningar fungerar samt exempel på hur du kan konfigurera tillgängligheten för dina priser:

Vad innebär Bokningsregler och hur påverkar de min klubbs tillgänglighet?

När du skapar Bokningsregler så kommer dessa att visa hur tillgängligheten ser ut hos din klubb i Playtomic-Appen. Bokningsreglerna kommer också att definiera vad för typ av tillgänglighet det kommer att finnas mellan de olika reservationerna.

Det finns tre olika alternativ för Bokningsregler att välja mellan. Vi går igenom dem detaljerat här nedan:


Vanligt ställda frågor:

Vad innebär Fast pris?

Fasta bokningsregler innebär att alla reservationer behöver starta i enlighet med tidsramen som är satt och luckorna vara lika långa mellan bokningarna.

Vad innebär Flexibelt pris?

Flexibla bokningsregler innebär att systemet tillåter reservationer att starta under olika tider och lämna luckor mellan bokningar som är olika långa för olika tillfällen.

Det finns två olika alternativ av inställningar för Flexibla bokningsregler, antingen att tillåta obokningsbara luckor eller att istället blockera dessa luckor från att skapas.

De vanligaste och rekommenderade inställningarna

Vanligtvis rekommenderar vi er klubbar att använda er av Flexibla bokningsregler med blockerade luckor mellan bokningarna (Flexibla priser, undvik obokningsbara luckor). På detta viset kommer systemet att tillåta dig att ha olika priser beroende på hur länge en spelare bokar bana men däremot kommer systemet inte att tillåta luckor om 30 minuter mellan bokningarna som förblir obokningsbara.


Fast pris

Om du valt att sätta bokningsreglerna som Fast pris så betyder det att alla bokningar kommer att behöva starta under samma tid eller i enlighet med den tillåtna varaktigheten för en bokning.

Exempelvis: Din klubb vill endast tillåta 90-minuters bokningar från starten av dagen till slutet av dagen och bokningar kan endast starta varje 90 minuter. Ni måste då välja Fast pris, tillåta endast 90 minuter varaktighet för bokningar samt ställa in starttid.

Om din klubb öppnar kl 11.00 så kommer spelare att kunna boka 11.00, 12.30, 14.00 etc


Flexibla priser, tillåt obokningsbara luckor

När bokningsreglerna är satta som Flexibelt pris, med tillåtelse för obokningsbara luckor så tillåter systemet att bokningar börjar varje 30 minuter oavsett om det lämnar luckor i kalendern. Detta används oftast under tider då det är lägre tryck på bokningar.

Exempel: Din klubb har vanligtvis relativt lågt tryck på bokningar under morgontimmarna i veckorna och du vill därför tillåta flexibilitet för spelarna att kunna boka de tider de vill, även om det lämnar obokningsbara luckor i kalendern. Om din klubb har lågtryck mellan 11:00 till 16:00 så kan ni sätta en regel att de kan boka 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 etc, även om det skapar 30min-luckor mellan bokningarna. I detta fallet så passar Flexibelt pris som tillåter obokningsbara luckor bra och du behöver ställa in varaktigheten samt start och sluttid.


Flexibla priser, undvik obokningsbara luckor

När bokningsreglerna är satta som Flexibelt pris, undvik obokningsbara luckor så tillåter systemet att bokningar börjar varje 30 minuter, så länge det inte lämnar luckor i kalendern. Denna inställning tillåter flexibilitet för spelare att boka den tid de vill men säkerställer också att alla luckor i kalendern går att boka.

Exempelvis: Du vill att spelare ska boka 60, 90 eller 120 minuter för spel med start både heltimmar och halvtimmar, men samtidigt vill du inte att obokningsbara luckor om 30 minuter ska lämnas mellan bokningarna. I detta fallet så passar flexibla priser, undvik obokningsbara luckor bra och du behöver ställa in varaktigheten samt start och sluttid.

Om din klubb öppnar 9:00, kan då första reservationen vara 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, men aldrig 09:30 iom att det lämnar 30 minuter obokningsbara luckor i början av dagen. Samma sak i fallet då ni har en bokning som slutar 12.00. Då kan nästa bokning ske 12:00, 13:00, 13:30 etc, men aldrig 12:30 iom att det lämnar 30 minuter obokningsbara mellan bokningarna.


Föreslagen inställning

En av de vanligaste inställningarna på klubbar för att nå så många bokningar som möjligt är att använda sig av Flexibla priser under tider med lägre tryck på bokningar och Fasta priser under tider med högre tryck på bokningar.

För att få det på det viset så behöver vi ställa in två olika priser under en och samma dag:

  • Bokningsregel 1: Tillåt spelare att boka varje 30 minuter även om det lämnar obokningsbara luckor mellan bokningarna.

Välj då Flexibla priser, tillåt obokningsbara luckor, välj start och sluttid (exempelvis 10:00 till 15:00), samt 60, 90 och 120 varaktighet för bokningar.

  • Bokningsregel 2: Under tider med högre tryck på bokningar så vill vi optimera kalendern och blockera så att inga obokningsbara luckor skapas.

Välj då Flexibla priser, undvik obokningsbara luckor, välj start och sluttid (exempelvis 10:00 till 15:00), samt 60, 90 och 120 varaktighet för bokningar.

Fick du svar på din fråga?