Alla samlingar
Kunder, Kategorier och Medlemskap
Hur man importerar användare till Playtomic Manager
Hur man importerar användare till Playtomic Manager

Hur importerar man användare till Playtomic Manager?

Giulio avatar
Skrivet av Giulio
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I den här artikeln kommer vi att förklara för dig hur du importerar kunder från din databas till Playtomic Manager.

Observera att om du importerar användare med speciella förmåner (t.ex. klubbmedlemmar) måste du först skapa en förmånsgrupp i systemet. Såhär gör du det: Hur man skapar en förmånsgrupp

Nedan kan du se en lista över nödvändig information för varje kolumn som du måste ange. Dessutom förklaras några parametrar som ska beaktas.

🎾 Du måste skapa följande kolumner i ett excel-dokument (som beskrivs nedan) för att lägga till information om dina kunder:

Det är viktigt att du följer dessa regler:

  • name* användarens namn

  • email* användarens email

  • phone_number: användarens telefonnummer. Det bör innehålla prefixet.

  • gender: kön på användaren: man eller kvinna

  • birthdate: användarens födelsedatum. Vänligen använd följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD

  • Category_name: Förmånsgruppen måste redan vara skapad i systemet innan den importeras och måste matcha namnet exakt. Klicka på länk nedan om du behöver kolla igenom detta:

  • category_expires: detta är utgångsdatumet för förmånsgruppen. Här måste vi använda följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Glöm inte att detta datum inte kan infalla före det aktuella datumet, annars kommer kunderna inte att kunna dra nytta av några förmåner.

🚨 Fälten markerade med en * är obligatoriska för importen. Du kan lämna de andra kolumnerna tomma, men ta inte bort rubriken eller kolumnen eftersom du får ett felmeddelande vid importen.

🎾 När du fyllt i all information måste du konvertera dokumentet till cvs-format. Du kan själv göra det från själva dokumentet enligt följande:

Formatet måste vara enligt nedan:

🎾 När data har konverterats till csv-dokumentet, gå till Playtomic Manager för att starta importen. Här är en kort video som förklarar stegen:

🎾 Om allt går bra kommer systemet att tala om för dig att importen är klar:

🎾 Om det finns några fel under importen kan du se instruktionerna genom att klicka på ladda ner felrader:

* I det här fallet nedan anges att användarnas e-post är duplicerade och informationen inte kunde importeras:

💬 Om du har några frågor under importen, oroa dig inte! Du kan alltid kontakta oss via chatten så hjälper vi dig 😊.

Fick du svar på din fråga?