Nya rapport avsnittet
Giulio avatar
Skrivet av Giulio
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vad är rapporter?

Det är en databaserad funktion som visar allt som händer i din klubb

Vart kommer informationen ifrån?

Allt vi visar i rapporter kommer från Playtomic så du kan inte se någon data som kommer från tidigare syltek bokningar.

Fungerar rapporter i realtid?

Nej, modellen bakom denna data uppdateras för närvarande manuellt, två gånger om dagen: 05:00 UTC och 15:00 UTC. För säkerhetsskull, tänk alltid på att all data är uppdaterad fram till igår!

Vilka är tidskriterierna?

Mätvärden baseras på när något händer. I det här fallet, eftersom rapporten är adresserad till en klubbchef, vill vi visa dig vad som hände på dina banor dag för dag / timme för timme. Det tar inte hänsyn till när en match skapas, mätvärdena är fokuserade när (och om) den matchen spelades och hur mycket dina spelare betalade för det. Varje diagram är baserat på lokalt startdatum för matchen.

Hur fungerar tidsfiltret?

Diagram har skapats för att automatiskt anpassa djupet på analysen genom att tolka den valda tidsintervallet via tidsfiltret. Med andra ord kommer kolumner att anpassa sig till vad du väljer i filtret och gruppera data därefter.

Varför skiljer sig beloppen från de som står på fakturan?

Det finns många anledningar till att rapporten har andra värden än fakturorna:

1️⃣ Statisk vs dynamisk

Fakturan är en statisk bild av situationen tagen i ett exakt ögonblick, den kommer aldrig att förändras. Rapporten däremot är dynamisk och återspeglar innehållet i kalendern.

Till exempel, efter att ha skapat fakturan:

  • Om du som manager tar bort en betalning från en match kommer rapporten inte att inkludera det beloppet längre

  • Om du flyttar en match till en annan dag, under de 14 kommande dagarna (fakturaperioden) kommer antalet matchningar och belopp att skilja sig från fakturan

*OBS: Fakturor förändras inte över tiden, det gör rapporten.

2️⃣ Fakturor har skulder

När vi skapar en faktura kommer vi även att inkludera en SKULD, eftersom vi kommer att debitera spelaren för det beloppet och klubben fakturerar oss därför för det beloppet också.

Rapporten inkluderar inte skuldbelopp och den byggdes ursprungligen för ett annat syfte (baserat på användarnas feedback) Det är “hur mycket pengar jag har fått via Playtomic betalningar online kopplade både till bokningar och matcher”

3️⃣ Fakturor har många produkter

I fakturorna kan vi också hitta andra “produkter” som inte är redovisade för denna initiala version av rapporter. Fakturerade “produkter” kan vara: erbjudanden, lektioner, bonusar, turneringar och bokade matcher.

För att veta mer om det nya avsnittet om rapporter, kolla in dessa artiklar nedan:

Fick du svar på din fråga?