Alle collecties
Abonnementen, prijzen en facturering
Abonnmenten en facturering
Hoe vergelijk je de Payments List met de eigen factuur?
Hoe vergelijk je de Payments List met de eigen factuur?

Hoe vergelijk je de bedragen die je ziet op de Payments List met wat je ziet op de eigen factuur van jouw uitbetalingen?

Rosa avatar
Geschreven door Rosa
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat is de Payments List?

Het menu Payments in Playtomic Manager is een live lijst met alle betaalde en nog uitstaande transacties van spelers voor alle activiteiten in je Club (boekingen, activiteiten, club-wallets enz.). Deze lijst geeft veranderingen in real time weer. Lees er hier meer over.

Wat is de Self Invoice?

De Self Invoice (automatische factuur) is een factuur die na elke betalingscyclus wordt gegenereerd. Het bedrag dat je ziet is gebaseerd op de servicedatum (wanneer het product of de dienst is geleverd). De factuur bevat alle geldbedragen die Playtomic aan jou heeft betaald, voor alle activiteiten van de Club die via het platform zijn verkocht in naam en voor rekening van de Club tijdens deze betalingscyclus. Je kunt er hier meer over lezen.

Wat is het verschil?

We kunnen de twee vergelijken, gezien dit concept:

📽️The Payments List is een film. Het laat zien hoe live betalingen en terugbetalingen voortdurend veranderen naarmate boekingen worden gereserveerd en geannuleerd, activiteiten worden aangemaakt, spelers deelnemen aan en afhaken bij activiteiten en de Club Wallet kopen. Het toont ook alle soorten betalingen: online, offline en betalingen met de club-wallet.

📷De Self Invoice is een afbeelding . Het wordt twee keer per maand vastgelegd. Het legt de betalingen vast zoals ze er aan het einde van elke betalingscyclus uitzien. De betalingscyclus sluit op dit punt en wij doen de uitbetaling aan u op basis van dit bedrag.

Hoe vergelijk je de Payments List met de Self Invoice?

Het belangrijkste om te onthouden bij het controleren van de Payments List; deze heeft FILTERS.

Hieronder leggen wij uit hoe je deze filters correct kunt gebruiken.

  1. Selecteer Service Date filter en pas dan het exacte datumbereik toe dat overeenkomt met de betalingscyclus (1e tot 15e of 16e tot einde maand).

2. Filter voor online betalingen. Wij betalen u niet voor offline betalingen (betalingen in de club) of betalingen met de club-wallet.

3. Controleer het bedrag en LET OP: het bedrag in de betaallijst is exclusief de commissie die Playtomic inhoudt (volgens contract). Hier staat het op jouw factuur ⬇️

Het bedrag in de rechter benedenhoek is het bedrag dat wij jou betalen en het bedrag dat overeenkomt met de betaallijst 💸

Was dit een antwoord op uw vraag?