Hoe de gebruikersvoordelen in-/uitschakelen

Gebruikerscategorieën - in- & uitschakelen

Ivo avatar
Geschreven door Ivo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Vanuit de lijst met gebruikersvoordelen (Klanten > Voordelen) kan de manager:

  • Een uitgeschakelde gebruikersvoordelen inschakelen: door op de statusdrop-down te klikken en de status te wijzigen van Uitgeschakeld in Ingeschakeld

  • Een ingeschakelde gebruikersvoordelen uitschakelen: door op de statusdrop-down te klikken en de status te wijzigen van Ingeschakeld in Uitgeschakeld, maar let op, want door deze actie worden de leden die al in deze voordelen zitten, niet meer toegewezen

Was dit een antwoord op uw vraag?