Hoe maakt/bewerkt u een gebruikersvoordelen

Gebruikerscategorieën - aanmaken en bewerken

Mary avatar
Geschreven door Mary
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Via Klanten (Customers) > Voordelen kunt u gebruikersvoordelen aanmaken en bewerken. We kunnen dit proces opsplitsen in 3 verschillende onderwerpen:

 • Algemene informatie:

  • De naam van de categorie

  • De vervaldatum (optioneel): het systeem berekent de vervaldatum voor elk lid op basis van de duur (waarbij de manager kan kiezen tussen dagen, maanden en jaren) en de waarde.

  • Boekingsprivileges: deze zijn van toepassing op de boekingen en wedstrijden

   • Vooruit boeken (dagen): het zal de standaard instellingen overschrijven

   • Maximum boekingen/dag: het zal het aantal boekingen en wedstrijden per dag voor de leden beperken.

   • Aantal actieve boekingen: het zal de boekingen en matches binnen de boekingsdagen voor de leden beperken.

   • Annuleringsbeleid (uren): het zal de standaardinstellingen overschrijven

 • Prijzen: hier vinden we 2 opties die niet kunnen worden gewijzigd eens ze zijn opgeslagen:

  • Eenvoudige prijsstelling:

   • Aanbiedingstype: er zijn 4 verschillende manieren om speciale prijzen toe te passen voor de leden in een gebruikerscategorie:

    • Bedrag korting

    • Percentage korting

    • Prijs per uur

    • Prijs voor alle boekingen

   • Waarde: de waarde met betrekking tot het aanbiedingstype

   • Rond af naar de dichtstbijzijnde euro: door dit in te schakelen rondt het systeem de uiteindelijke prijs af. Het kan niet gebruikt worden voor de optie "Prijs voor alle boekingen

   • Banen: de enige banen waar deze korting zal worden toegepast

   • Dagen: de enige dagen waarop deze korting zal worden toegepast

   • Tijdslimieten:

    • Begindatum & einddatum: voor het geval dat u de korting alleen wil toepassen in een bepaalde periode

    • Begindatum & einddatum: voor het geval dat u de korting alleen in een bepaalde tijdsperiode wilt toepassen

  • Geavanceerde prijzen: in het geval dat de club verschillende regels per dag en tijd moet instellen. Het zal u toelaten de prijzen te overschrijven voor de reeds gedefinieerde prijzen. Het is sterk aangeraden de algemene prijzen te controleren via Instellingen > Prijzen alvorens de voorschotprijzen voor de categorieën in te stellen.

 • Leden: van hieruit kan de manager leden aan deze gebruikersvoordelen toevoegen als de gebruiker er nog geen heeft.

Voor de edition flow moeten we rekening houden met:

 • Als u de vervalinstellingen wijzigt, zal dit geen invloed hebben op de leden die reeds tot de gebruikersvoordelen behoren, maar alleen op de nieuwe leden.

Als de manager kiest voor eenvoudige prijsstelling, kan hij de prijsstellingsoptie later niet wijzigen in geavanceerde prijsstelling en vice versa.

Was dit een antwoord op uw vraag?