Raadpleeg en download de autofactuur

Hoe de zelffactuur te downloaden en te interpreteren

Ivo avatar
Geschreven door Ivo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

U kunt de factuur controleren en downloaden in Playtomic Manager.

Ga naar de Facturering tab en vanaf daar kun je datum filters toepassen om facturen van een bepaalde datum range te krijgen en je kunt kiezen om de factuur te downloaden als csv of pdf bestand.

Zelf Factuur Voorbeeld

 1. Bedrijfsnaam: Deze wordt geïntroduceerd/gewijzigd in de manager.

 2. Adres 1: Het wordt ingevoerd/gewijzigd in de manager.

 3. Adres 2: Het wordt ingevoerd/gewijzigd in de beheerder

 4. Zelf factuurnummer: Unieke en opeenvolgende waarde. Volg de volgende volgorde;

  • SI: Afkorting van Self Invoice in het Engels.

  • SE: Landcode.

  • 2020. Jaar van de gefactureerde periode.

  • 3. 3. Maand van de gefactureerde periode.

  • 1F: Veertien dagen van de gefactureerde periode.

  • 01: Factuurversie. De hoogste waarde wordt beschouwd als de definitieve

 5. Aanmaakdatum: Datum waarop de eigen factuur automatisch werd aangemaakt.

 6. Factureringsperiode: Begindag en einddag (beide inbegrepen) van de gefactureerde periode.

 7. Betalingsmethode: Doorgaans bankoverschrijving. De methode waarmee Playtomic het aan de club gefactureerde bedrag heeft verrekend.

 8. Overgemaakt bedrag: Waarde van de overschrijving die door Playtomic aan de club is afgegeven.

 9. Klant: Ontvanger van Zelf Factuur. Het is altijd Playtomic SL.

 10. Concept: Alle soorten reserveringen en aankopen die door spelers via Playtomic worden gedaan.

 11. Eenheden: Som van alle ontvangen hoeveelheden voor elk concept.

 12. Totaal bruto volume: Som van alle prijzen (inclusief BTW) geregistreerd per concept. Dit omvat ook reserveringen en aankopen betaald met andere methoden dan Playtomic (bijvoorbeeld betaling in de club)

 13. Transactie volume: Som van alle prijzen (inclusief BTW) die via Playtomic zijn verhandeld, dat wil zeggen die reserveringen en aankopen die zijn betaald op de playtomic applicatie en website met behulp van de playtomic betalingsgateway. Het is het bedrag waarop het bedrag van de Playtomic commissie wordt berekend.

 14. Playtomic Commissie: Bedrag in procenten dat Playtomic in rekening brengt voor het beheer, de transactie en de bewaringsdienst van elke betaling die via de applicatie wordt gedaan. De berekening van de commissie is gedetailleerd op slide XX. De commissie waarde in elke rij komt overeen met de vermenigvuldiging van: Het totaal verhandelde volume * Commissiepercentage.

 15. Zelf gefactureerde belastinggrondslag: Dit is het netto bedrag van de belastingen die de club aan Playtomic factureert voor de verkoop van reserves en aankopen gedetailleerd in de factuur. De berekening van de belastinggrondslag is: Totale waarde van Zelf factureren/(1 lokaal belastingtarief%).

 16. Zelf factureren belastingen: Het bedrag van de belastingen gegenereerd op de belastinggrondslag. De berekening van de belasting is: Belastinggrondslag zelffacturering + lokaal belastingtarief%.

 17. Totale waarde van Zelffactuur: Het bedrag dat voor elk item overeenkomt met het bedrag van de Belastinggrondslag en de belastingen. Dit is het totale bedrag (inclusief BTW) dat de club van Playtomic zal ontvangen nadat de commissie die in rekening is gebracht voor de door Playtomic geleverde diensten is verdisconteerd. De berekening van de totale zelffactuurwaarde is: Totaal verhandeld volume - Playtomic commissie (14.)

 18. Reserveringen betaald via Playtomic: Alle track reserveringen gemaakt via de app en website waarvan de betaling is afgehandeld via Playtomic op het moment van boeking. Wanneer reserveringen door 4 spelers worden betaald, wordt slechts één reservering geteld. Reserveringen betaald met cash bonussen en aanbiedingen in dit veld zijn uitgesloten. Reserveringen die binnen de geldige annuleringstermijn worden geannuleerd, worden niet meegeteld. Reserveringen waarvan de prijs 0,00 is, worden niet meegeteld.

 19. Reserveringen die rechtstreeks aan de club zijn betaald: Reserveringen gemaakt via Playtomic met betaalmethode "betaling in de club" en reserveringen gemaakt via Playtomic met betaalmethoden "bonus voucher" en "Aanbieding". Ter verduidelijking: deze reserveringen zijn NIET gemaakt op het moment van de reservering via Playtomic. Reserveringen die binnen de geldige annuleringstermijn worden geannuleerd worden niet meegeteld. Reserveringen met een prijs van 0,00 worden wel meegeteld.

 20. Registraties voor wedstrijden betaald via Playtomic: Al die registraties voor bevestigde wedstrijden die zijn gemaakt via de app en het web en waarvan de betaling is afgehandeld via Playtomic op het moment van registratie. Registraties betaald met bonus vouchers en aanbiedingen zijn uitgesloten in dit veld. Registraties van wedstrijden die binnen de geldige annuleringstermijn zijn geannuleerd, worden niet meegeteld. Registraties waarvan de prijs 0,00 is, worden niet meegeteld.

 21. Inschrijvingen voor wedstrijden die rechtstreeks aan de club zijn betaald: Inschrijvingen voor wedstrijden via Playtomic met "bonus voucher" en "Aanbieding" betaalmethodes. Ter verduidelijking: deze inschrijvingen worden NIET onmiddellijk uitgevoerd bij reservatie via Playtomic. Reserveringen die binnen de geldige annuleringstermijn worden geannuleerd, worden niet meegeteld. Inschrijvingen waarvan de prijs 0,00 is worden wel meegeteld.

 22. Aanbiedingen gekocht en betaald via Playtomic: Aankoop van promoties en aanbiedingen gegenereerd door de club door Playtomic gebruikers. Alle aanbiedingen aankopen worden via Playtomic afgehandeld.

 23. Opwaarderingen van portemonnee bonussen betaald via Playtomic: Saldoherladingen van de geldbonusvouchers van de gebruikers bij de club. Elke herlading wordt verantwoord. Ter verduidelijking, als een gebruiker twee herladingen in een maand doet, worden twee herladingen beschouwd in deze sectie. Alle herladingen worden verricht via Playtomic.

 24. Toernooi registraties betaald via Playtomic: Al die inschrijvingen voor bevestigde toernooien die via de app en het web zijn gedaan en waarvan de betaling op het moment van inschrijving via Playtomic is afgehandeld. Registraties betaald met bonus vouchers en aanbiedingen zijn uitgesloten in dit veld. Registraties van wedstrijden die binnen de geldige annuleringstermijn zijn geannuleerd, worden niet meegeteld. Registraties waarvan de prijs 0,00 is, worden niet meegeteld.

 25. Inschrijvingen voor toernooien die rechtstreeks aan de club worden betaald: Inschrijvingen voor toernooien gedaan via Playtomic met de betaalmethodes "bonusvoucher" en "Aanbieding". Ter verduidelijking: deze inschrijvingen worden NIET onmiddellijk bij reservatie via Playtomic verricht. Registraties die binnen de geldige annuleringstermijn worden geannuleerd, worden niet meegeteld. Inschrijvingen waarvan de prijs 0,00 is worden wel meegeteld. De factuurdatum wordt beschouwd als de start van de activiteit.

 26. Inschrijvingen voor lessen betaald via Playtomic: Al die inschrijvingen voor bevestigde toernooien die zijn gedaan via de app en het web en waarvan de betaling is afgehandeld via Playtomic op het moment van inschrijving. Registraties betaald met bonus vouchers en aanbiedingen zijn uitgesloten in dit veld. Registraties van wedstrijden die binnen de geldige annuleringstermijn zijn geannuleerd, worden niet meegeteld. Registraties waarvan de prijs 0,00 is, worden niet meegeteld.

 27. Inschrijvingen voor lessen die rechtstreeks aan de club worden betaald: Inschrijvingen voor lessen gemaakt via Playtomic met "bonus voucher" en "Aanbieding" betaalmethodes. Ter verduidelijking: deze inschrijvingen worden NIET onmiddellijk uitgevoerd bij reservatie via Playtomic. Inschrijvingen die binnen de geldige annuleringstermijn worden geannuleerd worden niet meegeteld. Inschrijvingen waarvan de prijs 0,00 is worden wel meegeteld. De factuurdatum wordt beschouwd als de start van de activiteit.

 28. Totale Zelf Factuur Waarde: Het bedrag dat voor elk artikel overeenkomt met de som van de Belastbare Basis en de belastingen. Het is het totale bedrag (inclusief BTW) dat de club van Playtomic zal ontvangen na verdiscontering van de commissie die in rekening wordt gebracht voor de door Playtomic geleverde diensten. De berekening van de totale self-invoice waarde is: Totaal verhandeld volume - Playtomic commissie (14.)

Was dit een antwoord op uw vraag?