Kaikki kokoelmat
Aikataulu ja varaukset
Varaukset
Varausten saatavuus: kiinteä ja joustava hinnoittelu
Varausten saatavuus: kiinteä ja joustava hinnoittelu
Giulio avatar
Tekijä: Giulio
Päivitetty yli viikko sitten

Tässä artikkelissa kerromme, kuinka luoda varattavissa olevia aikoja Playtomic-sovelluksessa. Sieltä löydät Usein kysytyt kysymykset ja voit nähdä tiivistetyssä muodossa, miten ominaisuus toimii. Täältä löydät tietoa varaussäännöistä ja esimerkkejä saatavuuden ja hintojen asettamisesta:


Mitä ovat hintasäännöt ja miten ne vaikuttavat klubisi varausten saatavuuteen?

Kun luot hintasääntöjä, määrittelet samalla klubisi saatavuuden Playtomic-sovelluksessa. Sääntö määrittelee, millaiset välit järjestelmä sallii varausten välillä. Säännössä on kolme vaihtoehtoa, jotka käymme seuraavassa osiossa yksityiskohtaisesti läpi.

Usein kysytyt kysymykset:

Mitä kiinteä hinta tarkoittaa?

Kiinteä hinta tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että järjestelmä ei salli varausten ulottua useisiin hintaluokkiin eikä salli varauksia, joiden väliin voisi jäädä varauskelvottomia aikoja (esim. 30 minuuttia).

Mitä joustava hinta tarkoittaa?

Joustava hinta tarkoittaa, että järjestelmä sallii varausten ulottua useisiin hintaluokkiin.

Joustavassa hinnassa on kaksi vaihtoehtoa: yksi vaihtoehto sallii varauksia joiden väliin voi jäädä varauskelvottomia aikoja, ja toinen vaihtoehto ei niitä salli.

Suosittelemamme sääntö

Yleensä suosittelemme käyttämään joustavaa hintaa ilman 30 minuutin varauskelvottomia aikoja (Joustava, vältä varauskelvottomia aikoja).

Tällä asetuksella järjestelmä sallii varaukset valitsemallesi ajalle, mutta se välttää luomasta 30 minuutin välejä, joita pelaajat eivät voi varata.

Tämä hintasääntö mahdollistaa myös varausten ulottaminen useisiin hintaluokkiin, mikä tarkoittaa sitä, että varaus voi alkaa yhdestä hintaluokasta ja jatkua toiseen hintaluokkaan.

Kiinteä hintasääntö

Kun hintasääntö on kiinteä, hintaluokan alusta alkaen kaikki varaukset on aloitettava sallittujen kestojen mukaisina tai verrannollisina aikoina.

Esimerkkiklubissamme haluamme, että kaikki varaukset ovat 90 minuuttia avaamisesta sulkemiseen ja että kaikkien varausten tulee alkaa 90 minuutin välein. Meidän on määritettävä kiinteä hintasääntö, asetettava hinta vain 90 minuutin kestolle ja lisätä aloitus- ja päättymisaika.

Jos klubi aukeaa klo 11.00, varauksia voi tehdä kello 11.00, 12.30, 14.00 jne.


Joustava hintasääntö, salli varatuskelvottomat ajat

Tämä asetus sallii varaukset alkavan 30 minuutin välein riippumatta siitä, onko varaamattomia aikoja jäljellä. Sitä käytetään yleensä alhaisen käyttöajan aikoina. Tällä asetuksella varaukset voivat ulottua useisiin hintasääntöihin, kun taas kiinteä edellyttää, että ne ovat saman säännön sisällä.

Tämä vaihtoehto sopii esimerkiksi tilanteessa, jossa klubilla on arkiaamuisin vähemmän varauksia ja asiakkaille halutaan tarjota joustavuutta. Tällöin he voivat tehdä uusia varauksia, vaikka ne saattaisivatkin luoda varauskelvottomia aikoja varausten välille. Jos klubillasi klo 11.00-16.00 on yleensä vähemmän varauksia, voimme määrittää hintasäännön, jonka asiakkaat voivat varata klo 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 jne, vaikka siellä olisi 30 minuutin tyhjiä välejä varausten välillä. Tällöin määrittele hintasäännöksi Joustava (salli varatuskelvottomat ajat), jotta voit ottaa käyttöön haluamasi varauskestot ja asettaa aloitus- ja päättymisaika.

Joustava hintasääntö, vältä varauskelvottomia aikoja

Kun varaussäännöksi valitaan Joustava (vältä varatuskelvottomia aikoja), asetus sallii varaukset alkavan 30 minuutin välein hintasäännön alkamisesta, kunhan yhtään aikaa ei jätetä varaamatta. Tämä asetus tarjoaa joustavuutta varauksen tekemisessä ja varmistaa, että kaikki ajat, varausten välit (päivän alussa ja lopussa) ovat varattavissa. Se mahdollistaa varaukset useisiin hintaluokkiin, kun taas kiinteä edellyttää, että ne ovat saman hintaluokan sisällä.

Esimerkiksi jos haluat, että asiakkaasi voivat tehdä 60, 90 tai 120 minuutin varauksia tasalta ja puolelta niin, ettei varauskelvottomia aikoja jää varausten väliin, valitse hintasäännöksi Joustava (vältä varauskelvottomia aikoja), määrittele hinta kestoille 60, 90 ja 120 minuuttia ja aseta aloitus- ja loppumisaika.

Jos klubisi aukeaa klo 9.00, varaukset voi alkaa kello 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, mutta ei koskaan kello 9.30, koska aamulla olisi tällöin 30 minuuttia varauskelvotonta aikaa. Sama tapahtuisi, jos yksi varaus päättyisi esimerkiksi kello 12 ja seuraava alkaisi esimerkiksi kello 12, 13:30 jne., mutta ei klo 12:30, koska tällöin varausten välillä olisi puoli tuntia varauskelvotonta aikaa.

Suosittelemamme asetukset

Lopuksi kerromme, mitä asetuksia suosittelemme käytettäväksi tilanteessa, jossa varausten määrää saadaan lisättyä sallien asiakkaille joustavuutta vähemmän kiireisinä aikoina sekä rajoittaen sitä kiireisinä aikoina.

Tätä varten meidän määrittele kaksi hintaluokkaa yhden päivän sisällä.

  • Hintaluokka 1: Salli asiakkaiden varata hintaluokan alusta loppuun puolen tunnin välein, vaikka varausten väliin jäisikin 30 minuutin varauskelvottomia aikoja.

    Valitse hintasäännöksi Joustava (salli varauskelvottomat ajat), valitse aloitus- ja päättymisaika esimerkiksi klo 10.00-15.00 ja määrittele hinnat varauksen kestoille 60, 90 ja 120 minuuttia.

  • Hintaluokka 2: Ruuhka-aikaan optimoi varaukset niin, ettei väliin jää varauskelvottomia aikoja.

Valitse hintasäännöksi Joustava (vältä varauskelvottomia aikoja), valitse aloitus- ja päättymisaika esimerkiksi klo 15.00-22.30 ja määrittele hinnat varauksen kestoille 60, 90 ja 120 min.

Vastasiko tämä kysymykseesi?