Lyhyt johdatus Kategorioihin

Kategorioiden eli asiakastyyppien avulla voit antaa etuja tietyille asiakkaillesi helposti

Giulio avatar
Tekijä: Giulio
Päivitetty yli viikko sitten

Kategorian (jota voisi kutsua myös asiakastyypiksi tai -ryhmäksi) avulla voit antaa asiakkaillesi haluamiasi etuja varausten tekemiseen klubillasi. Muut pelaajat tekevät varauksia klubillesi normaaleilla asettamillasi ehdoilla, mutta kategoriaan kuuluvat pelaajat voivat esimerkiksi tehdä varauksia halvemmalla pidemmälle aikavälille ja peruuttaa varauksia myöhemmin kuin muut pelaajat. Tässä muutama tärkeä asia Kategorioista.

 • Tila: kategoria voi olla

  • aktivoitu: voit lisätä asiakkaitasi kategoriaan, ja he voivat nauttia tarjoamistasi eduista tehdessään varauksia Playtomic-sovelluksessa klubillesi

  • ei-aktivoitu: kategoriaan ei voi lisätä uusia asiakkaita, ja kaikki aiemmin kategoriaan lisäämäsi asiakkaat poistuvat kategoriasta

 • Vanhentumisaika tarkoittaa sitä päivää, johon asti kategoria ja sen edut ovat voimassa kategoriaan lisäämillesi asiakkaille, ja vanhentumisajan jälkeen kyseiset asiakkaat poistuvat kategoriasta automaattisesti

 • Varausetuja ovat

  • Päiviä etukäteen (kuinka monta päivää etukäteen varauksia voi tehdä Playtomic-sovelluksessa)

  • Varausten päiväkohtainen enimmäismäärä

  • Aktiivisten varausten enimmäismäärä

  • Peruutusehdot (tuntia)

 • Hinnoittelu: voit asettaa hintoja kategorioille kahdella eri tavalla, edistyneen tai yksinkertaisen hinnoittelun avulla:

  • Yksinkertainen hinnoittelu: voit asettaa hinnan neljällä eri tavalla yksinkertaisen hinnoittelu avulla

   • Alennussumma vähentää varauksen normaalihinnasta asettamasi euromäärän

   • Prosentuaalinen alennus vähentää varauksen normaalihinnasta asettamasi prosentuaalisen osuuden

   • Kaikki varaukset samaan hintaan antaa pelaajan maksaa saman kiinteän hinnan varauksista niiden pituudesta huolimatta. Huomaa, että tämä on hinta, jonka yksi kategorian jäsen maksaa aina varauksistaan - myös jaettu maksu -maksuvaihtoehdossa

   • Tunti samaan hintaan antaa pelaajan maksaa 60 minuutin varaukselle asettamasi hinnan. Huomaa, että pelaaja itse maksaa kyseisen hinnan varauksistaan myös jaettu maksu -maksuvaihtoehdossa

  • Edistynyt hinnoittelu: lisää hinnat kullekin päivälle ja kellonajalle erikseen

 • Jäsenet ovat asiakkaitasi, jotka olet lisännyt kategoriaan. Huomaa, että kukin asiakas voi kuulua kerrallaan vain yhteen kategoriaan

Vastasiko tämä kysymykseesi?